วันที่ 2 มิ.ย. 60 สำนักโรคไม่ติดต่อ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุโดยสถานบริการสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลนครปฐม

2 Jun, 2017 จำนวนคนอ่าน 833
วันที่ 2 มิ.ย. 60 สำนักโรคไม่ติดต่อ นำโดยคุณนิพา ศรีช้าง, คุณสุชาดา เกิดมงคลการ และคณะ
และนางสาวจุฑาทิพย์ ชมภูนุช จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ
จากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุโดยสถานบริการสาธารณสุข
ณ โรงพยาบาลนครปฐม

แสดงความคิดเห็น