มอบรางวัลให้แก่ตัวแทนผู้ชนะการแข่งขันเล่นเกมส์สุขภาพ Healthy Run ครั้งที่ 1 จำนวน 3 รางวัล

15 Jun, 2017 จำนวนคนอ่าน 643
วันนี้ 15 มิถุนายน 2560สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
โดย แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ได้มอบรางวัลให้แก่ตัวแทนผู้ชนะการแข่งขันเล่นเกมส์สุขภาพ Healthy Run ครั้งที่ 1 จำนวน 3 รางวัล

----------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญชวนผู้สนใจ ทุกเพศ ทุกวัย มาแข่งขันเล่นเกมส์เพื่อสุขภาพกัน
เล่นเกมส์ Healthy Run ได้ทั้งความสนุกสนานและได้รับสาระความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไม่ติดต่อ(โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง)


ยังมีของรางวัลแจกอีกในครั้งที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ....
กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักโรคไม่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ 0 2 590 3965

แสดงความคิดเห็น