สำนักโรคไม่ติดต่อ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลัง สู่เมือง ถนนปลอดภัย (City Safety Road)” ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2560

7 Sep, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,260
สำนักโรคไม่ติดต่อ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
“สานพลัง สู่เมือง ถนนปลอดภัย (City Safety Road)” ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2560
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ จังหวัดกรุงเทพฯ
โดยมี นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวรายงานโดยนายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ
โดยการประชุมครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 2 วัน มีหน่วยงานท้องถิ่น เทศบาลนคร ตำรวจ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานสาธารณสุข และสำนักงานป้องกันและควบคุมโรค เข้าร่วมประชุม

แสดงความคิดเห็น