ประชุมทบทวนลักษณะองค์กร ประจำปี 2560

20 Oct, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,081
ประชุมทบทวนลักษณะองค์กร สำนักโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 19 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักโรคไม่ติดต่อ
โดยน.พ.ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อเป็นประธานในการประชุมแสดงความคิดเห็น