ประชุมเชิงปฏิบัติการทำงานวิจัยจากการทำงานประจำ (R2R) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

17 Oct, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,097
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทำงานวิจัยจากงานประจำ
(Routine to Research :R2R) ครั้งที่ 1
ในวันที่ 17 ต.ค.60 ห้องประชุมประยูร กุนาศล ตึกกรมควบคุมโรค อาคาร 1 ชั้น 3

แสดงความคิดเห็น