ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทำงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research : R2R) ครั้งที่ 2

31 Oct, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,078
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทำงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research :R2R) ครั้งที่ 2
วันที่ 31 ตุลาคม 2560
ณ ห้องประชุมประยูรกุนาศล อาคาร 1 ชั้น 3 ณ กรมควบคุมโรค

แสดงความคิดเห็น