ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมอิงบุรี โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติค โฮเทล นนทบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ย.60

22 Nov, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,312
วันที่ 22-23พฤศจิกายน 2560
สำนักโรคไม่ติดต่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
ณ ห้องประชุมอิงบุรี โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติค โฮเทล นนทบุรี
โดยมี นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ เป็นประธานการประชุม
และให้เกียรติบรรยาย "สถานการณ์ปัญหา นโยบาย ทิศทาง และการดำเนินงานปี 2560"
และเครือข่ายเล่าประสบการณ์แลกเปลี่ยนการดำเนินพลัดตกหกล้มในพื้นที่
รวมทั้งร่วมกันกำหนดทิศทางและจัดทำแนวทางการดำเนินงานฯ ปี 2561

แสดงความคิดเห็น