การอบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการตามรูปแบบการบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงแก่ทีมสหวิชาชีพระดับ DHS

20 Nov, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,106
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการตามรูปแบบการบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
แก่ทีมสหวิชาชีพระดับ DHS
ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2560
รร.ริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี

แสดงความคิดเห็น