ประชุมคณะทำงานจัดเวทีเสริมพลังเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI) ในวันที่ 10 ม.ค.61

10 Jan, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,321

ประชุมคณะทำงานจัดเวทีเสริมพลังเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI)
เวลา 09.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต ชั้น 3
สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค
โดยมีนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน

ดาวน์โหลด

timeline_25610110_130837.jpg

แสดงความคิดเห็น