ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย

8 Mar, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,204
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย
ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
โดยได้รับเกียรติจาก พญ.จุรีพร คงประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ
เป็นประธานในการเปิดการประชุมและบรรยายนโยบายทิศทางการดำเนินงานลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในครั้งนี้
--------------------------

แสดงความคิดเห็น