สำนักโรคไม่ติดต่อได้จัด “อบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบระบบรายงาน IS Online (Injury Surveillance Online) ในเขตสุขภาพที่ 1 และเขตสุขภาพที่ 2” ะหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561

22 Mar, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,519

“อบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบระบบรายงาน IS Online (Injury Surveillance Online)
ในเขตสุขภาพที่ 1 และเขตสุขภาพที่ 2”

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ได้จัดการ“อบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบระบบรายงาน IS Online (Injury Surveillance Online)
ในเขตสุขภาพที่ 1 และเขตสุขภาพที่ 2” ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยเอกนายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานในการเปิดการอบรมและมอบนโยบายครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น