สำนักโรคไม่ติดต่อได้จัด “อบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบระบบรายงาน IS Online (Injury Surveillance Online) ในเขตสุขภาพที่ 11 และเขตสุขภาพที่ 12” ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมทวิน โลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

15 Mar, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,236
“อบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบระบบรายงาน IS Online (Injury Surveillance Online)
ในเขตสุขภาพที่ 11 และเขตสุขภาพที่ 12”

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ได้จัดการ“อบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบระบบรายงาน
IS Online (Injury Surveillance Online) ในเขตสุขภาพที่ 11 และเขตสุขภาพที่ 12”

ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมทวิน โลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11
เป็นประธานในการเปิดการอบรมและมอบนโยบายครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น