จัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 3 เรื่อง การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

25 May, 2018 จำนวนคนอ่าน 795
วันนี้ (25 พ.ค. 61)
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 3 เรื่อง การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักโรคไม่ติดต่อ จ.นนทบุรี
-----------------------------
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนสามารถนำไปใช้ได้
อีกทั้งเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล
โดยเชิญ นางสาวสุชานาถ เอี่ยมกาย วิทยากรจากสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่

แสดงความคิดเห็น