การประชุมหารือและเตรียมความพร้อมเพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดการแผนงาน (PCM) ของ NATI Cluster

28 May, 2018 จำนวนคนอ่าน 778
สำนักโรคไม่ติดต่อ
การประชุมหารือและเตรียมความพร้อมเพื่อ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดการแผนงาน (PCM) ของ NATI Cluster
ในวันจัน​ทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมชั้น2 สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค
----------------------

แสดงความคิดเห็น