พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

31 May, 2018 จำนวนคนอ่าน 704
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สำนักโรคไม่ติดต่อ
จัดพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น
ที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
------------------------------


แสดงความคิดเห็น