กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินรับรองทีมผู้ก่อการดี(Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ปี 2561 เพื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินระดับเงินและทอง ณ ห้องประชุมยูร กุนาศล อาคาร 1 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค

4 Jun, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,355
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ
จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินรับรองทีมผู้ก่อการดี(Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ปี 2561
เพื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินระดับเงินและทอง
โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม
และมีภาคีเครือข่าย สคร. 1-12 และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมยูร กุนาศล อาคาร 1 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค
แสดงความคิดเห็น