กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

16 May, 2018 จำนวนคนอ่าน 909


สำนักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ วันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้แดง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงพยาบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมด ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจเยี่ยมเสริมพลัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามการดำเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุของสถานบริการสาธารณสุข​

แสดงความคิดเห็น