สำนักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ วันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลนาดี โรงพยาบาลประจันตคาม โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ และโรงพยาบาลกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

12 Jun, 2018 จำนวนคนอ่าน 780


สำนักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ วันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลนาดี โรงพยาบาลประจันตคาม โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ และโรงพยาบาลกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี


แสดงความคิดเห็น