วันที่ 10 ก.ค.61 สำนักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุมป้องกันการบาดเจ็บสาเหตุอื่นๆ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดทีมผู้ก่อการดี Merit Maker ป้องกันการจมน้ำ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักโรคไม่ติดต่อ

10 Jul, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,657วันที่ 10 ก.ค.61 สำนักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุมป้องกันการบาดเจ็บสาเหตุอื่นๆ
ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดทีมผู้ก่อการดี Merit Maker ป้องกันการจมน้ำ
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักโรคไม่ติดต่อ โดยมีคณะกรรมการจากหลายหน่วยงาน
อาทิ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้แทนจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ผู้แทนจากสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ
และคณะทีมงานสำนักโรคไม่ติดต่อ โดยมี แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว


แสดงความคิดเห็น