ตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน จากคณะตรวจประเมิน Healthy Work Place กรมอนามัย

2 Nov, 2018 จำนวนคนอ่าน 478
วันที่ 2 พ.ย. 61
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
นำโดย นายแพทย์ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ และบุคลากรของสำนักฯ
เข้าร่วมรับการตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
จากคณะตรวจประเมิน Healthy Work Place กรมอนามัย
ณ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
----------------------------------

แสดงความคิดเห็น