ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561

9 Nov, 2018 จำนวนคนอ่าน 400
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
นำโดยพญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ และบุคลากรของสำนักฯ
ได้เข้าร่วมทอดกฐินกินข้าวปุ้น กฐินสามัคคี
กรมควบคุมโรค ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561
ณ วัดศรีสว่างวนาราม อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
--------------------------------

แสดงความคิดเห็น