อธิบดีตรวจเยี่ยมสำนักโรคไม่ติดต่อ

27 Nov, 2018 จำนวนคนอ่าน 307
วันนี้ 27 พฤศจิกายน 2561
ท่านนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค
ได้เดินทางตรวจเยี่ยมเสริมพลังให้ชาวสำนักโรคไม่ติดต่อ
โดยมี พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผุ้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ รองผู้อำนวยการสำนักฯ และบุคลากรสำนักฯ ต้อนรับในครั้งนี้


แสดงความคิดเห็น