ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD) โรคไตเรื้อรัง(CKD)

27 Nov, 2018 จำนวนคนอ่าน 518
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD) โรคไตเรื้อรัง(CKD)
สำหรับบุคลากรในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต)
ระหว่างวันที่ 27- 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ&คอนเวนชั่น กทม.
------------------------------โดยมีพ.ญ ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ ให้เกียรติเป็นประธานและมอบนโยบายทิศทางการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อ ปี 2562
และมีน.ส ณัฐธิวรรณ พันธมุง หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อ เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้เอกสารประกอบการประชุม


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ช่วงเช้า

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ช่วงบ่าย

แสดงความคิดเห็น