ประชุมนิเทศงาน ติดตามการดำเนินานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของสำนักโรคไม่ติดต่อ

29 Nov, 2018 จำนวนคนอ่าน 464
วันนี้ 29 พฤศจิกายน 2561
นายแพทย์อัษฏางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติเป็นประธานในการ
ประชุมนิเทศงาน ติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ในการนี้ได้มอบนโยบายการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ณ ห้องประชุมอาคาร 10 ชั้น 2 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมและเข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มงานต่างๆของสำนักโรคไม่ติดต่อ
โดย พ.ญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ พร้อมบุคลากรของสำนักฯในการต้องรับครั้งนี้


แสดงความคิดเห็น