ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน NCD Clinic Plus ปี 2562

3 Dec, 2018 จำนวนคนอ่าน 451
วันนี้ 3 ธันวาคม 2561
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน NCD Clinic Plus ปี 2562
ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 ณ รร.เบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้าแกรนด์ จ.นนทบุรี
โดยได้รับเกียรติจาก พญ.จุรีพร คงประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ เป็นประธาน
และชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2562 ในครั้งนี้
---------------------------------------
แสดงความคิดเห็น