วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561 กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและขยายการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหากล้มในผู้สูงอายุ ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จ.นนทบุรี

6 Dec, 2018 จำนวนคนอ่าน 804


วันนี้ (6 ธันวาคม 2561) สำนักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและขยายการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรีรวม Powerpoint และเอกสารประกอบการประชุม
แสดงความคิดเห็น