การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการแผนงาน NATI Cluster ด้านการติดตามประเมินผล

24 Dec, 2018 จำนวนคนอ่าน 725
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการแผนงาน NATI Clusterด้านการติดตามประเมินผล
ระหว่างวันที่ 16 - 21 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-------------------------------

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพผุ้จัดการแผนงาน NATI Cluster ด้านการติดตามประเมินผล
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้และโดยมี นพ.กฤษฏา มโหทาน ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เป็นประธานกล่าวต้อนรับและชี้แจงรูปแบบการประชุมในครั้งนี้
และพญ.จุรีพร คงประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ

แสดงความคิดเห็น