ประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ครั้งที่ 2/2561

26 Dec, 2018 จำนวนคนอ่าน 1,500
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 24 ธันวาคม 2561
เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กทม.
------------------
โดยมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
แสดงความคิดเห็น