ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

3 Jan, 2019 จำนวนคนอ่าน 2,769
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562
ณ โถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

และลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
------------------------------------


แสดงความคิดเห็น