ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมเวทีสัมมนา "Merit Maker...Drown No More 2018"

24 Jan, 2019 จำนวนคนอ่าน 942
วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดการประชุมจัดเตรียมงานและชี้แจงหน้าที่ในเวทีสัมมนา
"Merit Maker...Drown No More 2018" สานพลังผู้ก่อการดี ป้องก่ันการจมน้ำ"
ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
------------------------------
แสดงความคิดเห็น