สำนักโรคไม่ติดต่อ จัดเวทีสัมมนา Merit Maker…Drown No More 2018 “สานพลังผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ” และพิธีมอบโล่รางวัลผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำระดับประเทศ

4 Feb, 2019 จำนวนคนอ่าน 1,934


สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค จัดเวทีสัมมนา Merit Maker…Drown No More 2018
“สานพลังผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ”
และพิธีมอบโล่รางวัลผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำระดับประเทศ
แก่ทีมที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ประจำปี 2561
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.
โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ตาม link นี้ค่ะ

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1610803265689977&type=1&l=eee52d030cแสดงความคิดเห็น