ประชุมคณะกรรมการนโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อระดับชาติ

6 Mar, 2019 จำนวนคนอ่าน 2,449

วันที่ 6 มี.ค. 62
นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พร้อมด้วยนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และแพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติด
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อระดับชาติ
และร่วมแถลงข่าวการประกาศเจตนารมย์เพื่อการลดบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย
เนื่องใน “สัปดาห์ลดการบริโภคเค็มโลก” (World Salt Awareness Week)
ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม ประจำปี 2562
-------------------------------
มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชาชนตระหนัก เลือกบริโภคอาหารโซเดียมต่ำ
ทั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและร่วมแถลงข่าวประกาศเจตนารมณ์ ดังนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กระทรวงการคลัง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย เป็นต้นขอบคุณภาพจาก : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค

แสดงความคิดเห็น