ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลของสำนักโรคไม่ติดต่อ ครั้งที่ 5/2562

13 Mar, 2019 จำนวนคนอ่าน 1,852
วันนี้ 13 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมประยูร กุนาศล อาคาร 1 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
ของสำนักโรคไม่ติดต่อ ครั้งที่ 5/2562
โดยมีพญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
------------------------------


แสดงความคิดเห็น