สำนักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป จัดประชุมราชการขับเคลื่อนและสื่อสารความเสี่ยงกับเครือข่ายเป้าหมายในการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ โดยมีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมในการประชุมดังกล่าว

14 Mar, 2019 จำนวนคนอ่าน 1,516

แสดงความคิดเห็น