ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย ปี 2562 ครั้งที่ 1

23 Apr, 2019 จำนวนคนอ่าน 532
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและติดตามการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายใหม่ ปี 2562 ครั้งที่ 1
ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30.-.16.00 น.
ณ เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน
------------------แสดงความคิดเห็น