สำนักโรคไม่ติดต่อ จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือและคัดเลือกผู้แทนสำหรับจัดทำรายงานสถานการณ์ป้องกันการจมน้ำใน 2 ภูมิภาค (Bi-Regional Status Report on Drowning Prevention :BRSRDP) วันที่ 3 พ.ค.62 ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชัน 2 กรมควบคุมโรค

3 May, 2019 จำนวนคนอ่าน 1,862


วันนี้ (3 พ.ค.2562) สำนักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือและคัดเลือกผู้แทนสำหรับจัดทำรายงานสถานการณ์ป้องกันการจมน้ำใน 2 ภูมิภาค (Bi-Regional Status Report on Drowning Prevention :BRSRDP) โดยมีนางนงนุช ตันติธรรม รองผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชัน 2 กรมควบคุมโรคแสดงความคิดเห็น