สำนักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ "ก้าวสู่สูงวัย ออกกำลังกายในน้ำ "กันล้ม" ณ สระว่ายน้ำกระทรวงสาธารณสุข

15 May, 2019 จำนวนคนอ่าน 2,030
ณรงค์ออกกำลังกายในน้ำเพื่อป้องกันการพลัดตก หกล้มในผู้สูงอายุ
เตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอีก 2 ปี

https://is.gd/UettIV
วันนี้ (15 พฤษภาคม 2562) สำนักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
"ก้าวสู่สูงวัย ออกกำลังกายในน้ำ "กันล้ม" ณ สระว่ายน้ำกระทรวงสาธารณสุข
โดยมี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย (อธิบดีกรมควบคุมโรค)
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานร่วมกับ น.ส.ธัณณ์จิรา ไทยธานี (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ (รองคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.สันทณี เครือขอนและคณะ (วิทยากรจากภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พญ. ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ (ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ) และตัวแทนผู้สูงอายุ ร่วมในพิธีแถลงข่าว


สธ.หนุนท้องถิ่นใช้สระเด็กให้คนแก่ออกกำลังกาย
https://politics.kachon.com/349965ชวน "วัยเก๋า" ออกกำลังกายในน้ำวันละ 30 นาที ช่วยทรงตัวดี ป้องกันหกล้ม
https://mgronline.com/qol/detail/9620000046479ดาวน์โหลด

349965 9620000046479

แสดงความคิดเห็น