วันที่ 11 มิ.ย. 2562 สำนักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ณ รพ.สต.ค่ายบกหวาน

11 Jun, 2019 จำนวนคนอ่าน 1,426


วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สำนักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
ณ โรงพยาบาลสุขภาพตำบลค่ายบกหวาน จังหวัดหนองคาย
และลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีประวัติพลัดตกหกล้มและได้รับบาดเจ็บ
---------------------------------

ขอขอบพระคุณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองสองห้อง (คุณธนวัต หล่มศรี), ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ายบกหวาน จ.หนองคาย
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี และคณะทีมงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น