วันที่ 2 กรกฏาคม 2562 กองโรคไม่ติดต่อ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

2 Jul, 2019 จำนวนคนอ่าน 774


วันที่ 2 กรกฏาคม 2562 กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค โดย กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป
ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ


แสดงความคิดเห็น