กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค จัดปนะชุมเพื่อเตรียมการสื่อสารนโยบายแผนบูรณาการผู้สูงอายุ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค

11 Oct, 2019 จำนวนคนอ่าน 939

กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค จัดปนะชุมเพื่อเตรียมการสื่อสารนโยบายแผนบูรณาการผู้สูงอายุ
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองนวัตกรรมและวิจัย

แสดงความคิดเห็น