อธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมเสริมพลังหน่วยงานส่วนกลาง ประจำปี 2563

28 Oct, 2019 จำนวนคนอ่าน 473
อธิบดีกรมควบคุมโรค (นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
ตรวจเยี่ยมเสริมพลังหน่วยงานส่วนกลางกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พร้อมด้วยทีมตรวจฯ ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อเสริมพลังให้กับกองโรคไม่ติดต่อและกองป้องกันการบาดเจ็บ
โดยมีผู้อำนวยการ (แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์) และบุคลากรกองโรคไม่ติดต่อและกองป้องกันการบาดเจ็บให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
ณ กองโรคไม่ติดต่อ อาคาร 10 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี
-----------------------------


แสดงความคิดเห็น