ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน NCD Clinic Plus ปี 2563 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ของโรงพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ

27 Nov, 2019 จำนวนคนอ่าน 800
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน NCD Clinic Plus ปี 2563
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ของโรงพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ

ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ หลักสี่ กทม.
-----------------------------------------


โดยมี พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ
ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น