กองป้องกันการบาดเจ็บ กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเป็น Programme Manager การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

11 Dec, 2019 จำนวนคนอ่าน 912
วันที่ 11 ธันวาคม 2562) กองป้องกันการบาดเจ็บ โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการเป็น Programme Manager การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 4 (รุ่นที่ 1)
และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
/เจ้าหน้าที่ให้สามารถเป็นผู้จัดการแผนงานป้องกันการจมน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น