วันนี้ (วันที่ 17 ธันวาคม 2562) กองป้องกันการบาดเจ็บ โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเป็น Programme Manager การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

17 Dec, 2019 จำนวนคนอ่าน 1,005
วันนี้ (วันที่ 17 ธันวาคม 2562) กองป้องกันการบาดเจ็บ โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเป็น Programme Manager การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5-8 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร/เจ้าหน้าที่ให้สามารถเป็นผู้จัดการแผนงานป้องกันการจมน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ


download เอกสารการอบรมแสดงความคิดเห็น