กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป ประชุมผู้เชี่ยวชาญ เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้ม ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 1 อาคาร 2 กรมควบคุมโรค ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562

20 Dec, 2019 จำนวนคนอ่าน 1,091

วันนี้ (20 ธันวาคม 2562) กองป้องกันการบาดเจ็บ โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป
ประชุมผู้เชี่ยวชาญเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้ม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 1 อาคาร 2 กรมควบคุมโรคแสดงความคิดเห็น