วันนี้ (วันที่ 14 มกราคม 2563) กองป้องกันการบาดเจ็บ โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเป็น Programme Manager การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

14 Jan, 2020 จำนวนคนอ่าน 2,033


อบรม Programme Manager
การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ รุ่นที่ 3

วันนี้ (วันที่ 14 มกราคม 2563) กองป้องกันการบาดเจ็บ โดยกลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเป็น Programme Manager การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9-12 สปคม. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพดังกล่าว เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร/เจ้าหน้าที่ให้สามารถเป็นผู้จัดการแผนงานป้องกันการจมน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ









ท่่านสามารถ download เอกสารประกอบการอบรมได้ที่ link ด้านล่างนี้
http://www.thaincd.com/2016/news/hot-news-detail.php?id=13714&gid=18

แสดงความคิดเห็น