วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2563) กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค ได้จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโยนเชือกช่วยคนตกน้ำครั้งแรกของประเทศไทย
และคณะกรรมการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการจมน้ำปี 2563 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

5 Feb, 2020 จำนวนคนอ่าน 2,827
วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2563) กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค ได้จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโยนเชือกช่วยคนตกน้ำครั้งแรกของประเทศไทย
และคณะกรรมการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการจมน้ำปี 2563 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีดร.อิทธิกร ขำเดช นายกสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ (ที่ปรึกษา), พลตรีอดิศักดิ์ สุวรรณประกร (ประธาน), นายเอกสิทธิ์ คล้ายสิทธิ์ (เลขาฯ) และผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ (พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ
และขอขอบคุณคณะกรรมการจากทีมสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ ณ ห้องประชุมกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค


แสดงความคิดเห็น