ประชุมคณะทำงานหลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

24 Feb, 2020 จำนวนคนอ่าน 2,553
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จัดประชุมคณะทำงานหลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ณ ห้องประชุม2 อาคาร1 ชั้น2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยมีแพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ เป็นประธานการประชุม
---------------------

แสดงความคิดเห็น