นำสื่อมวลชนเดินทางเยี่ยมชมการดำเนินงานดีเด่นโครงการรณรงค์พัฒนาการสื่อสาร เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในการป้องกันควบคุมโรค (โครงการตามรอยเท้าพ่อ ....พอดี...พอเพียง..จัดการลดเสี่ยงลดโรค)

2 Oct, 2006 จำนวนคนอ่าน 2,312

แสดงความคิดเห็น