แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ 2560

4 Aug, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,956
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ 2560
​ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2562


แสดงความคิดเห็น